Pembinaan PPAT untuk Sinergi yang Lebih Baik

Pembinaan PPAT untuk sinergi yang lebih baik berdampak luas pada dunia pertanahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat yang diangkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menjalankan fungsi tertentu di bidang pertanahan. Dengan diangkat dan dilantiknya perorangan menjadi PPAT diharapkan pejabat tersebut dapat menjalankan tugas dan …